Impressum en wettelijke bepalingen

Aanbieder:


DRUWID Michael Thönnes
Gueuzaine, 72
B-4950 Waimes
Tel.: +32-(0)80-67 20 69
Fax: +32-(0)80-67 86 87


Handelsregister Verviers 64995,
Inschrijvingsnummer 092 800

BTW-nummer:
In België: BE 652.457.533
In Duitsland: DE 423.346.1892
In Luxemburg: LU 176.359.50


Verantwoordelijk voor de inhoud:


Michael Thönnes


Redactie:


Klaus M. Luther Communication Consultant


Lay-out, techniek en hosting:


Yves Luther
Ad & Breakfast Crossmedia Consulting GmbH


Copyright:


Het lay-out van de homepage, de ingevoegde illustratie en foto’s, zowel de verzameling als de enkelvoudige bijdragen zijn door de auteurswet beschermd. DRUWID behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor, ook de fotomechanische reproductie, het afdrukken en de verspreiding d.m.v. speciale technieken (bv. telegegevensverwerking, informatiedragers en informatienetwerken), ook indien slechts gedeeltijk.


Internetbepalingen:


Internet functioneert als gedecentraliseerd netwerkverband mit tussentijdse opslag van tijdelijke gegevens. Er kan momenteel geen garantie tot uitsluiten van manipulatie, van onopzettelijk vervalsen resp. van waarborg voor het gebruik van uitsluitend actuele gegevens (bv. oude versie nog in de cache) op de verbindingsweg tussen aanbieder en gebruiker worden gegeven. Op deze systeemgebonden beperking wijzen we als volgt: U bekomt deze gegevens enkel onder de voorwaarden van het internet. Voor de juistheid van de gegevens en de overeenstemming met de oorspronkelijke gegevens kan niet worden gewaarborgd.


Uitsluiten van aansprakelijkheid:


Als aanbieder van de inhoud is DRUWID enkel aansprakelijk voor de “eigene inhoud“ die ze ter beschikking stelt voor gebruik. Alhoewel alle inhouden zorgvuldig werden nagekeken en voortdurend worden geactualiseerd, kan geen garantie voor de volledigheid, de juistheid en de actuele stand worden gegeven. DRUWID is dan ook niet aansprakelijk voor schaden die ontstonden door toepassing van deze inhouden. DRUWID neemt uitdrukkelijk afstand van alle inhouden van alle websites via links/verbindingen. Dit uitdrukkelijk stellen geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden, in het bijzonder voor schaden die door het gebruik of het niet-gebruik ervan ontstonden, is enkel de aanbieder van de website, naar dewelke werd verwezen, aansprakelijk.


Workshops en excursies

DRUWID is sedert bijna twintig jaar pionier en toonaangever op het gebied van de ecologische bouwwijze, vooral daar waar het om de symbiose tussen hout en leem gaat. Sinds vele jaren zorgen wij voor uitwisseling van weten en ervaring op dit gebied, ten voordeel van architecten, bouwheren, vaklui en geambitioneerde doe-het-zelvers.
In de DRUWID-werkateliers in Gueuzaine vinden regelmatig theoretische en praktische workshops in leembouw plaats voor vaklui, architecten en ambitieuze doe-het-zelvers. Tijdens workshops van 1 of 2 dagen worden de deelnemers meegenomen in de geschiedenis van de leembouw, krijgen de grote waaier van leembouwstoffen en hun verwerking voorgesteld en leren in kleine werkgroepen de modernste leembouw-technieken kennen.
Onze excursies naar actuele leembouw-projecten behoren al vele jaren tot de meest geboekte informatie-events voor leembouw-interessenten in België en Luxemburg. Om de deelnemers zo goed en uitvoerig mogelijk te informeren worden deze excursies in comfortabele bussen tot 50 deelnemers beperkt.
We kondigen onze activiteiten en aangeboden door onze CLAYTEC-Partners in uw buurt op de homepage van deze website aan.