Actueel

Informatie-archief en wetenswaardigheden over het thema “Bouwen en wonen met leem“.

Nieuwe informaties over leempleister.

Tips voor het correct drogen van leempleisters

Op 4 pagina's geeft CLAYTEC informatie en uitleg over de mechanismen bij het drogen en geeft architecten, werklui en doe-het-zelvers belangrijke aanwijzingen voor de uitvoering ervan. Tips, die ook nuttig zijn voor andere bouwstoffen die geen fungicide bestanddelen bevatten maar toch in natte toestand worden aangebracht of tijdens de bouw aan een hoge luchtvochtigheid zijn blootgesteld. Deze informatie bevat tevens een kopijmodel voor een droogprotocol zoals aanbevolen door het Duitse Dachverband Lehm e.V. (DVL) wordt aanbevolen. U kunt dit informatieblad hier als PDF downloaden.

Leempleister, ruimteklimaat en schimmel

Deze informatiefolder geeft op twee pagina's tips om schimmelvorming te vermijden en hoe CLAYTEC u daarbij kan helpen. Het blijkt al vlug dat leempleister daarvoor uitstekende eigenschappen heeft. Door zijn vermogen om waterdamp snel op te nemen, verringert het de peaks van de luchtvochtigheid in de ruimte. En indien dit nog niet volstaat, werkt leempleister zeer positief. Als er een beetje water aan het oppervlak condenseert, neemt het leempleister de vochtigheid op, verdeelt ze en verhindert zo een vochtophoping aan het oppervlak. U kunt dit Duitstalige informatieblad hier als PDF (24 KB) downloaden.

Uitwerkingen van leembouwstoffen op de luchtvochtigheid in de woonruimte

In deze documentatie met 12 paginas komen Wulf Eckermann en Dr.-Ing. Christof Ziegert tot de conclusie dat leembouwstoffen, in vergelijking met andere mineralische bouwstoffen – een duidelijk hoger vermogen tot sorptie van de luchtvochtigheid vertonen. Op de vraag, of de ruimomhullende oppervlakken een significante invloed hebben op het klimaat in de ruimte, wordt hier positief geantwoord. Voor leemconstructies staat vast, dat ze bij een normale vochtvorming in de ruimte en bij een minder frequent verluchten, wat vandaag de dag vaak het geval is, aanzienlijk kunnen bijdragen tot een behaaglijk woonklimaat, zonder enige schade voor de rest van het bouwwerk. U kunt ook deze Duitstalige documentatie hier als PDF downloaden.

CLAYTEC –
Pionier voor het bouwen met leem

Historische leembouwmethoden met hulp van moderne technieken voor de moderne tijd toepasselijk maken, is het doel van de Duitse fabrikant van leemproducten CLAYTEC in Viersen. Deze firma, die in 1984 werd opgericht, werkt uitsluitend met procédés die hoegenaamd geen afbreuk doen aan de bouwfysikalische, historische en ecologisch voortreffelijke eigenschappen en enkel dienen tot verbetering van de technisch en economische berekenbaarheid. In 1997 verleende het Nationalkomitee für Denkmalschutz de “Deutscher Preis für Denkmalschutz“ aan CLAYTEC voor zijn inzet tot bewaring van het Duitse Vakwerklandschap en voor de ontwikkeling van de leembouwplaat werd CLAYTEC in hetzelfde jaar met de „Techtextil Innovation Prize“ beloond.

Workshops en excursies

In de DRUWID-werkateliers in Gueuzaine vinden regelmatig theoretische en praktische workshops in leembouw plaats voor vaklui, architecten en ambitieuze doe-het-zelvers. Tijdens workshops van 1 of 2 dagen worden de deelnemers meegenomen in de geschiedenis van de leembouw, krijgen de grote waaier van leembouwstoffen en hun verwerking voorgesteld en leren in kleine werkgroepen de modernste leembouwtechnieken kennen.
Onze excursies naar actuele leembouwprojecten behoren al vele jaren tot de meest geboekte informatie-events voor leembouwinteressenten in België en Luxemburg. Om de deelnemers zo goed en uitvoerig mogelijk te informeren worden deze excursies in comfortabele bussen tot 50 deelnemers beperkt.