Lehmbouwmaterialen:
onovertroffen in hun toepassingsbereik.Buitenmuren

Stampleemwand


In de leembouw ist het bouwen met stampleem wel de eerste en oorspronkelijke vorm en voor deze hoog ontwikkelde bouwtechniek zijn er vele voorbeelden. Niet alleen vele gebouwen uit de oudheid en de 18de eeuw zijn uitstekende voorbeelden ervan, maar ook talrijke boerderijen en woonhuizen uit de tijd na de wereldoorlogen tonen de bijzondere materiaal- en architectuurspraak van deze bouwstijl en ook architecten zoals Le Corbusier en Frank Lloyd Wright pasten deze techniek toe.
Uit stampleem ontstaan buiten- en binnenmuren, vloeren en estriken. Het materiaal, klaar voor gebruik, kunt u direct door CLAYTEC op de bouwwerf laten leveren.


Leemsteenwand


Leemstenen worden in handvormpressen gevormd en hebben een stevige textuur, zodat er ook een dragende muur mee kan worden gebouwd. Vormelingen of groenlingen zijn ongebakken bakstenen. Ze worden gebruikt als geluidsdempende tussenwanden en voor schaalconstructies die statisch niet belast worden. Door hun hoge dichtheid dienen ze als warmteaccumulator: de zonnewarmte wordt overdag opgenomen en later terug vrijgegeven in de woonruimte.
Leemstenen, groenlingen en leemmortel worden met weinig energie en zeer geringe milieubelasting gefabriceerd. Ze kunnen volgens de gebruikelijke metselwerktechniek worden verwerkt. CLAYTEC biedt ze aan in verschillende sterkte, ruwe dichtheid en formaat.


Lichte leemwanden


De lichtleembouw is een klassieke natuurbouwwijze die voor de eisen aan de huidige bouw uitstekende oplossingen brengt.Uit houtsnippers en leem – beide natuurlijke grondstoffen – wordt bij gering energieverbruik en zonder chemische processen een natuurlijk bouwmateriaal. De houtsnippers zorgen voor een goede warmte-isolatie, de leem garandeert stevigheid, duurzaamheid en brandbeveiliging naast zijn eigenschappen als warmteaccumulator en geluidsdemper. Zo wordt gezorgd voor een evenwichtige en aangename woonatmosfeer.
Lichtleembouw is eenvoudig en gemakkelijk te leren. Het materiaal wordt verwerkingsklaar op de werf geleverd.

Vakwerk

Reparaties van leemvakwerk met vlechtwerk en stroleem


Bij de sanering van historische vakwerkgebouwen is leem vandaag zo goed als onmisbaar. Het gebruik is eenvoudig, probleemloos: De oude, met water doordrenkte vakleem vormt met de nieuw aangebrachte stroleem een vaste structuur.
Door zijn vermogen, de vochtigheid op te vangen en voor een bijzondere droogte te zorgen, houdt leem schadelijke natheid weg van posten en regels en behoedt zo het hout op een natuurlijke manier. Het plastisch materiaal leem vult de talrijke holten en leemten van het vakwerk op en beschermt het hout tegen schadelijke elementen.
Gevlochten vlakken met stroleem kunnen reageren op de bewegingen van het vakwerk. Voor het goede harmoniëren van de flexibele en weke bouwstof leem met het hout van de balken leveren eeuwenoude vakwerkgebouwen in heel Europa het beste bewijs.
CLAYTEC brengt stroleem verwerkingsklaar op de werf, samen met staket- en vlechthout.


Nieuw e vakwerkvulling met muurwerk uit leemsteen


Als goedkoop en praktisch alternatief voor de historische, “vochtige“ invullingen hebben we leemstenen ontwikkeld. Ze verenigen de oorspronkelijke kwaliteiten van het materiaal optimaal met de modernste eisen. Leemstenen beschermen en conserveren het houtvakwerk, omdat ze een capillaire netwerk hebben. Het regenwater wordt snel opgenomen en, wanneer de lucht weer droog is, verdampt het water aan de oppervlakte van de steen. Leemstenen hebben een stevige textuur, kunnen met kalkmortel worden bepleisterd en houden de wisselwerkingen vorst-dooi eeuwenlang stand.
Het werken met leemstenen en leemmortel verloopt zoals bij het gebruikelijke muurwerk. In kleine vakwerken met onregelmatige hoeken kunnen de stenen zonder moeite worden ingevoegd omdat ze met hamer of zaag precies op maat kunnen gevormd worden. CLAYTEC heeft leemstenen in verscheidene kwaliteiten en ruwe dichtheden naast de passende leemmortel. De lichte leemsteen 1200 NF is voor aan het weer blootgestelde buitenmuren uitstekend.

Isolatie van wanden in oude gebouwen

Schaalconstructies aan binnenwanden uit lichte leem met houtsnippers


Bij deze isolatietechniek wordt een schaal uit lichte leem met houtsnippers aan de binnenzijde van de buitenmuur gebouwd. Een basisconstructie die lood, lijn en bouwstevigheid bepaalt, dient hierbij tot bevestiging van de schaalconstructie met riet. De lichte leem – een mengsel van houtsnippers en leem – wordt erin geschud.
Deze techniek laat toe, grove oneffenheden en uitstekende delen in de voorhandene constructie te effenen en bovendien kunnen buizen en leidingen zonder moeite in de schaalconstructie verlegd worden. Ruimtes in het hout en gebreken kunnen met de bindende isolatiemassa mooi opgevuld worden. Lichte leem omhult houten balken van alle zijden en het diffusieopen materiaal kan de vochtigheid t.g.v. weersomstandigheden en gebruik opnemen en later weer vrijgeven. De binnenschaal uit lichte leem versterkt de warmte- en geluidsisolatie van de buitenmuur.
Lichte leem met houtsnippers wordt in plastische vorm, klaar voor gebruik op de werf geleverd.


Schaalconstructies aan binnenwanden met isolatiepanelen


Deze techniek combineert isolatiepanelen met leemmortel. Het binnenpleister wordt direct op de panelen aangebracht. Zo kunnen, bij een minimum aan ruimteverlies, isolatiewaarden tot 0,3 W/m2 K worden bereikt. Hierbij beschermt en behoudt de leem-mortellaag de oude muurconstructie. Deze techniek spaart tijd en geld. In vele gevallen is de leem-mortelplaat een economisch alternatief voor de klassieke isolatie van buitenmuren.

Plafonds

CLAYTEC heeft leembouwstoffen voor vele, verschillende plafondssystemen:

  • Het spelderplafond is de authentiekste constructie in het historische vakwerkhuis. Hierbij dragen ingeklemde staken een vulling uit stroleem.
  • Het schuifplafond vindt men in de historische en in de moderne houtbouw. Hier geeft een massavulling met leem zowel geluidsdemping als opvang van vochtigheid en reukjes.
  • Plafondonderzijden met belastbare groene, ongebakken stenen zijn snel en goedkoop kant en klaar met droogbouw. Dit bouwsysteem stemt overeen met de logica van de ingenieurhoutbouw.

CLAYTEC levert staken en stroleem, leemvulsels met verscheidene toevoegsels in verschillende ruw dichtheden naast ongebakkene stenen in velerlei formaten.

Houtbouw en energiebesparende bouwwijze

Stapeltechniek


Hout en leem zijn ruwe grondstoffen die zich perfect aanvullen: hout vormt lichte en belastbare draagwerken, leem neemt warmte op en de diffusieopene oppervlakte zorgt voor een aangenaam ruimteklimaat. De CLAYTEC-stapeltechniek is leembouw in de zin van de moderne houtbouw. Zonder mortel en zelfs zonder water worden in kortste tijd warmteaccumulerende wanden opgericht. Daarop worden leembouwplaten vastgeschroefd. Ongebakkene en leemstenen met hoge ruwe dichtheid zijn de beste warmteaccumulatoren. Hun fabricatie is met weinig energieverbruik verbonden en ze zijn ecologisch optimaal.

Droogbouw

Leembouwplaat


Het toepassingsgebied van deze ecologische bouwplaten is de hele waaier van de modernen binnenuitbouw. De leemplaat past zowel als voorzetschaalconstructie als voor binnenwanden, plafonds en dakbekledingen. Ze bestaat uittrekvaste en wapenende plantaardige grondstoffen. De dubbelzijdige lamineringen met jute en bindsterke leem maken leemplaten tot een eersteklas-natuurbouwstof: bouwplaat en leempleister, alles bij elkaar.
Niet alleen draagt de leembouwplaat bij tot een aangenaam ruimteklimaat, ze heeft ook uitstekende eigenschappen als geluid- en brandisolatie. Met afmetingen van 150 cm x 62,5 cm en een dikte van 20 of 25 mm is de leembouwplaat eenvoudig aan te brengen op hout- of metaalconstructies.

Pleisters en bekledingen

Leem-droogstucplaat D 16


Bij de sanering en modernisering wordt de leem-droogstucplaat D 16 over het hele oppervlak op de vlakke ondergrond van oude muren en plafonds gekleefd. Eenvoudig en goedkoop een goede hulp bij koude buitenmuren en afgedekte oppervlakken. Ook voor het beplanken van houtachtige plaatmaterialen geschikt. Door de warme binnenwandoppervlakken schept ze woonbehagen en verbetert – bij slechte warmte-isolatie – het klimaat in de ruimte.
Met de leem-droogstucplaat D16 verdwijnen kabelsleuven, losse oude pleisters en armzalige ondergronden in in een mum van tijd. Zo is ze bv. uitstekend geschikt voor de eenvoudige maar overtuigende opwaardering van gebouwen uit de jaren 50, 60 en 70. Het plaatsen ervan veroorzaakt noch vuil, noch vochtigheid en is voor doe-het-zelvers een gemakkelijk klusje. De afmetingen van de leem-droogstucplaat D16 bedragen 62,5 cm x 62,5 cm met een dikte van 16 mm.


Leempleisters


Binnenpleisters uit leem bestaan uit zuivere aarde die met plantenvezels tot bouwproduct werd veredelt. Ze vinden toepassing in alle bereiken van de woningsbouw. Hun levendig gestructureerde oppervlakken met open poren zijn uiterst hygiënisch. Zo absorberen in grote mate de luchtvochtigheid en verlenen de woonruimte een aangename en warme atmosfeer. Leem is niet alleen een esthetische bouwstof maar voelt zich ook goed aan en is zeer verlokkend tot modelleren en vormgeving.
Ook onervarene doe-het-zelvers komen met leempleister tot uitstekende resultaten, juist omdat leem niet chemisch verhardt en het oppervlak lang kan worden bewerkt. CLAYTEC-leempleisters passen op alle ondergronden: porenbeton, poreuze baksteen, kalkzandsteen of droge bouwplaten… Voor het verven worden meestal natuurlijke kleuren gekozen.
CLAYTEC-pleisters, kant en klaar, worden met de gebruikelijke pleistermachines verwerkt.


CLAYFIX


CLAYFIX-Leempleisters laten een creatieve vormgeving met gezonde nevenwerkingen toe. CLAYTEC-leem-verfpleisters bezitten de natuurlijke kleuren van de gebruikte waardevolle toonaarden. Toon is hier gelijktijdig bindmiddel en kleurgever. We gebruiken geen pigmenten of andere verfstoffen. CLAYTEC-pleisters zijn geschikt voor alle ondergronden. De oppervlakken met wateroplosbare leemmortel kunnen lang en zonder stress worden bewerkt.


Struktuurpleister: Het CLAYFIX-originaal met toevoeging van strovezels is leem-edelpleister voor een attractieve oppervlaktestructuur. Indien na het drogen de strovezels worden vrijgewassen, verschijnt als bijzonder aantrekkelijke oppervlaktevariante de stroglansstructuur.


Fijne leempleister: CLAYFIX fijne leempleister is het materiaal voor de vormgeving van binnenruimtes met een rustige en discrete charme. Het fijne oppervlak versterkt de edele werking van de uitgezochte grondstoffen voor uw droom van wonen.
Verfpleister en leemverf: CLAYFIX-verfpleister is leempleister in zijn eenvoudigste vorm. Deze leemverf is uitstekend geschikt als laatste verflaag op gewone bruine leempleisters. Met hun fijne en decente granulering worden ze ook als leemverf op plafonds of gipskarton gebruikt. Leemverfen zijn opgebouwd zoals verfpleisters maar er ontbreek het bijmengsel met kalkzandsteen dat het verfpleister heeft. Verfen met CLAYFIX-verfpleister en CLAYFIX-leemverf kan met de rol of met de borstel. Men kan de kleuren mengen en zo mooie effecten scheppen: fantasie zonder grenzen.


YOSIMA Leem-designpleister


Wie van designkleuren houdt, komt terecht bij YOSIMA, de nieuwe kleurrijke vormgeving met leem en toon voor uw wanden. Ook hier is toon gelijktijdig bindmiddel en kleurgever. Het pleisteroppervlak is kant en klaar en hoeft niet verder te worden bewerkt. Kleurrijk changeren verleent de oppervlakken hun natuurlijk karakter. We voegen geen pigmenten op kleurstoffen toe.
YOSIMA wordt in zes grondkleuren aangeboden. Deze zes, gemengd met onze zeven kleurpaletten, geven samen 138 kleurnuancen. Met zeven structuursets komt het tot zeer verschillende effecten. Ze kunnen met alle verven worden vermengd. Alle productvarianten worden door ons kant en klaar vermengd.


Informaties,
waarop u kunt bouwen.

Op onze website vindt u omvangrijke informaties over de belangrijkste toepassingen van de CLAYTEC-leembouwmaterialen. Indien u over bepaalde punten meer wilt weten, aarzel dan niet om er met ons over te spreken.

Telefoon: +32.(0)80.67 20 69


Vanzelfsprekend helpen u ook onze CLAYTEC-partners in uw buurt. U vindt ze hier.

Voor een overzicht

Een overzicht van onze producten, dat u kunt downloaden, toont u welke leembouwstoffen er in het grote CLAYTEC-programma worden aangeboden.


Productoverzicht [PDF 11 MB]