CLAYTEC-Leembouwmaterialen:
Zo oud. Zo zuiver. Zo intelligent.YOSIMA en CLAYFIX

YOSIMA leem-designpleister en CLAYFIX leemverfpleister


YOSIMA is kleurige wandvormgeving met leem en toon. Daarbij is toon tegelijk bindmiddel en kleurgever. Het pleisteroppervlak is kant en klaar en hoeft niet verder te worden behandeld. De kleurvariaties geven de oppervlakken hun natuurlijk en echt karakter. We voegen geen pigmenten of kleurstoffen toe. YOSIMA wordt in zes grondkleuren aangeboden. Deze, samen met onze zeven kleurriumtes geven, mit wit vermengd, 138 kleurvariaties. Met zeven struktuurgevers komt het tot verschillende effecten. Alle kleuren kunnen met elkaar vermengd worden. Wij mengen voor u alle gewenste productvarianten in een minimum-hoeveelheid van 20 liter in een emmer. YOSIMA-leem-designpleister wordt 2 mm dik aangebracht.
CLAYFIX leemverfpleister, de voorganger van YOSIMA, brengt acht pasteltinten en drie grondkleuren.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)
idem dito in het Frans


CLAYFIX kleurleem en leemverf


CLAYFIX leemverfpleisters zijn aan toon gebonden, wateroplosbare verven met fijne granulatie. Het zijn ademingsactieve natuurverven die ideaal geschikt zijn voor het verven op leempleisters, grof of fijn, maar ze kunnen ook op alle andere ondergronden worden aangebracht.
Leemverven zijn verfstoffen zonder granulering voor gladde ondergronden zoals geplamuurde gipskartonplaten. Verfpleister en leemverf krijgt u in emmers van 10 kg of als kleinverpakking met 1,5 kg. Hoeveel u ervan nodig hebt, hangt af van de zuigkracht van de ondergrond.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)
idem dito in het Frans

Leempleisters


Leempleister Mineraal


Pleisters voor binnenruimtes bestaan uit zuivere aarde die tot bouwproduct werd veredeld. Ze geven de woonruimtes een aangenaam warme atmosfeer en reguleren het woonklimaat. Leempleister Mineraal is met één product tevens grondering en dekpleister. Het bestaat uit bouwleem met uitgeselecteerd, uitgewassen en gebroken zand. Voor heel milieusensiebele klanten wordt bij dit materiaal afgezien van toevoeging van plantaardige stoffen, hetgeen het drogen vergemakkelijkt. Het product wordt ofwel in bigbag aardevochtig of droog, ofwel als silo- of zakgoed droog geleverd. Bij ondergrondpleister moet u met 5–20 mm, bij dekpleister met 5–10 mm laagdikte rekenen.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)
idem dito in het Frans


Basisleem met stro


Basisleem is de pleistermortel voor alle opvullingen en onderpleisterlagen. Het is een traditioneel leempleister met beste waarden voor vastheid en ruimteklimaat. De mortel bestaat uit bouwleem, zand en wapende strovezels (30 mm). Aardevochtig geleverd in bigbag of zak. Basisleem kan op gepaste ondergronden (werkproef!) tot in 35 mm dikte in één laag worden aangebracht. Voor het drogen: zie informatieblad.

Productblad met materiaalgegevens


Afwerkleem grof met stro


Afwerkleem geeft het oppervlak een ruwe structuur. De mortel bestaat uit bouwleem, zand en strovezels (10 mm). Levering aardevochtig in bigbag of zak. De laagdikte ligt bij 7–10 mm.

Productblad met materiaalgegevens


Afwerkleem fijn met vlas


Afwerkleem fijn is voor de fijne finish. Het is op vele ondergronden universeel bruikbaar. Bovenop komt er nog een verflaag. De fijne mortel bestaat uit bouwleem en zand. Voor de stevigheid werden fijne vlasvezels toegevoegd maar zo, dat ze niet zichtbaar zijn aan de oppervlakte. Het materiaal krijgt u in zakken. De laagdikte ligt bij 2–3 mm.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)
idem dito in het Frans


Tips voor het drogen van leempleisters


Na het aanbrengen van natte leempleisterlagen is een goede verluchting of een machinaal drogen nodig. Het drogen moet onder controle gebeuren en daarvoor is er een speciaal productblad.

Tips voor het drogen van leempleisters

Tips voor het vermijden van schimmels (het origineel / Duitstalig)

Stampleem

Stampleembouw is leembouw in zijn archaïsche en zuivere vorm. De esthetisch en architectonische uitdrukkingskraft van de zware en monolithische stampleemwanden heeft een moderne herontdekking geïnitieerd en zo de stampleem tot een bouwmateriaal voor veeleisend design ontwikkeld.
We hebben voor u stampleem in verscheidene kleuren, die hun diepte en harmonische werking uit alle gebruikte leem- en gesteenkorrels verkrijgen. Ook hier werden er geen bijkomende kleurstoffen toegevoegd. Verscheidene kwaliteiten zijn beschikbaar: natuur, natuur-wit, -geel, -rood en -grijs. Voor stampleembodems is er fijn gekorreld materiaal.
Claytec stampleem is het eerste optimale materiaal van deze soort met gegarandeerde producteigenschappen. Bij de planning en de uitvoering is een professionele raadgeving aangeraden en we bieden deze u ook graag aan.

Productblad met materiaalgegevens


Leembouwplaat


Leembouwplaten 20 en 25 mm


De CLAYTEC-leembouwplaat bestaat uit leem en riet en is bouwplaat en leempleister tegelijk in één product. De leembouwplaat maakt droogbouw puur natuur met optimaal woonklimaat en uitstekende geluidsdemping mogelijk. De plaat wordt op latten vastgeschroefd. Toepassingsgebieden zijn tussenwanden, valse plafonds en uitbouw van de dakverdieping. Na versterking van de voegen worden de oppervlakken met een dunne laag leem-afdekpleister voorzien en eventueel met YOSIMA of CLAYFIX afgewerkt.

Productblad met materiaalgegevens


Leem droogstucplaat 16 mm


De CLAYTEC leem droogstucplaat dient tot verbetering van woonklimaat en welbehagen. Op mineralische ondergronden zoals beton of oud pleister wordt de plaat met leemlijm gekleefd. Op een houten ondergrond wordt de leem droogstucplaat geniet. Versteviging gebeurt vlak, verdere behandeling zoals bij leembouwplaten.

Productblad met materiaalgegevens

Primer en hechtleem


Universele primer


Universele primer zijn granuleuze pastamengsels op silicaatbasis en kunnen op alle bouwgebruikelijke ondergronden worden aangebracht. De universele primer met fijne granulatie dient als voorbereiding op CLAYTEC verf-, structuur- en fijnpleister en afwerkleem fijn (pleisters met fijne korrels). De universele primer met grove granulatie bereidt voor op basisleem en afwerkleem grof (pleisters met grove korrels). Alle varianten worden in emmers van 12,5 of 5 liter geleverd.

Productblad met materiaalgegevens


Leemprimer


Leemprimer is een droog, caseïne-gebonden mengsel zonder dispersiedeeltjes, als voorbereiding op het verven leempleister. Geleverd in emmers van 12,5 kg of 5 kg of als kleinverpakking van 1,5 kg.

Productblad met materiaalgegevens


Hechtleem


Hechtleem is een hecht- en wapeningsmiddel uit leem en cellulosedeeltjes. Met deze lijm worden CLAYTEC Pavadentro-binnenisolatieplaten en CLAYTEC droogpleisterplaten op mineralisch ondergronden gekleefd. De afwerking gebeurt met een getand plamuurmes. Geleverd in zakken van 30 kg.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)
idem dito in het Frans

Dragers voor leempleisters en versterkingsweefsel


Rieten drager voor leempleister


Rieten weefsel met 70 stengels per lopende meter dient als draagmat voor leem-grondpleister voor wanden en plafonds. Voor binnenbekistingen uit lichte leem wordt het als “verloren bekisting“ (die in de bouw blijft) gebruikt.
Als draagvlakken voor aan de weersomstandigheden blootgestelde vakwerkwanden bieden we u een drager uit edelstaal aan.

Productblad met materiaalgegevens


Vlaswapening


Het CLAYTEC vlaswapening werd speciaal voor de versteviging van leempleister ontwikkeld. Daarbij werden ecologische aspecten en eisen aan de gebruikszekerheid samengebracht. Het 1 meter brede weefsel wordt als vlakke versteviging in het natte oppervlak van het leempleister gebracht. Met de voegenwapening van 10 cm worden de voegen van leembouwplaten verstevigd.

Productblad met materiaalgegevens


Jutewapening


Jutewapening is het traditionele verstevigingsmateriaal bij de ecologische bouwwijze. De inzet ervan verlangt ervaring en in sommige gevallen kunnen fijnere en gladdere weefsels beter gepast zijn.

Productblad met materiaalgegevens


Glasvezelwapening


Glasvezelwapening bestaat uit glasvezel met een polymeerappretuur. Voor vele stukadoorbedrijven het standaard-versterkingsweefsel.

Productblad met materiaalgegevens

Binnenwandisolatie

CLAYTEC Pavadentro


De isolatieplaat uit houtvezels, CLAYTEC Pavadentro, werd speciaal voor binnenisolatie van baksteen- en vakwerkbouw ontwikkeld. Dit geldt voor haar technische eigenschappen en formaat, die rekening houden met de isolatie van kleinere oppervlakten in oude gebouwen. De platen worden vlak (niet alleen met mortelkluiten) op de binnenzijde van de buitenmuren gekleefd. CLAYTEC Pavadendroplaten hebben een sterk isolerende werking en zijn eenvoudig te verwerken.
Binnenisolatie verhoogt het comfort. De ruimtes warmen heel vlug op, hetgeen niet alleen energie spaart maar tevens afgestemd is op onze moderne levenswijze: ’s morgens en ’s avonds willen we de woonruimtes snel warm hebben.

Productblad met materiaalgegevensn


Rietplaten


Rietplaten zijn bouw- en pleisterdraagvlakken voor binnenruimtes. Met specie of leemkleefstof op de volledige oppervlakte verminderen ze de warmtedoorgang door vakwerkmuren of andere oude wanden. De isolerende werking is nochtans geringer als voor de CLAYTEC Pavadentro.

Productblad met materiaalgegevens

Leemstenen en leemmetselspecie

Lichtleemstenen klasse I


Lichte leemstenen klasse I worden zowel voor aan de weersomstandigheden blootgestelde, bepleisterde buitenmuren als ook voor de binnenisolatie gebruikt. We hebben leemstenen met een ruwe dichtheid van 700 kg/m3 en 1200 kg/m3 an.
Welke klasse leemstenen nu het beste past, hangt af van hun eigenschappen en deze worden door de samenstelling en het productieprocede bepaald. Onze producten van de klasse I zijn volle stenen. Ze worden machinaal als handvormstenen vervaardigd.

Productblad met materiaalgegevens


Leemstenen klasse I


Met onze leemstenen met een ruwe dichtheid van 1800 kg/m3 kunnen dragende wanden worden gebouwd.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)
idem dito in het Frans


Leemstenen klasse II


Leemstenen van de gebruiksklasse II worden voor binnenmuurwerk gebruikt. Een verder toepassingsgebied is de droogbouw. De stenen worden in een strengpres vervaardigd.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)
idem dito in het Frans


Leem-metselspecie


Leemstenen worden met leem-metselspecie gemetseld. Voor de verschillende leemsteensoorten hebben we specie met twee dichtheden. Vochtig geleverd in bigbag.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)

Speciale producten voor de vakwerkrestauratie


Stroleem


Stroleem dient voor grotere reparaties en aanhalingen maar ook voor vernieuwing van vakwerkvullingen en leemspelderplafonds volgens historische technieken. Het materiaal bestaat uit leem en lang stro.

Productblad met materiaalgegevens

Eikenstaken en wilgentenen


Staken uit gezaagde eiken worden gebruikt voor grotere herstellingen, aanhelingen en vernieuwing van vakwerkvullingen evenals voor spelderpflafonds volgens authentieke technieken. Gekloofde wilgentenen komen te pas bij reparatie en vernieuwing van vlechtwerk.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)


Driekantlatten


Driekantlatten zijn uit zeer duurzaam larikshout en worden gebruikt voor de verbinding tussen metselwerk en vakwerkbalken.

Productblad met materiaalgegevens


Edelstaalwapening


Ons verkropt edelstaalweefsel wordt gebruikt als pleisterdrager voor kalkpleisters op leem bij bijzonder sterk weersbelast vakwerk.

Productblad met materiaalgegevens


Kalk-grondpleister met haar grof


Het zuivere luchtkalkpleister werd speciaal als grondpleister voor leemvakvullingen ontwikkeld. Het is zeer grof (4 mm) en met dasharen verstevigd.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)Kalk-grondpleister


Als pleister voor binnenwanden wordt deze luchtkalkmortel bij de monumentenzorg gebruikt, als buitenmuurpleister op leemvlakken geeft hij een grofkorrelige finish.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)


Kalk-afwerkpleister fijn


Binnenshuis, bij de monumentenzorg, wordt deze fijne luchtkalkmortel op leem-grondpleister aangebracht en buiten, op leemvakken, geeft hij een fijnkorrelige finish.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)


Kalk-gladpleister/Kalkfinish


Binnenshuis wordt deze zeer fijne luchtkalkmortel eveneens op leem-grondpleister gebruikt en buiten, op leemvakken geeft hij een gladde finish.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)


Kalkverf


Kalkverf dient om weersbelaste kalkpleisters bij de vakwerkrestauratie te beschermen maar kan ook binnenshuis gebruikt worden.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)
idem dito in het Frans

Ruwe leem, lichte leem en leemvullingen

Droge vullingen


Droge leemvullingen worden als vulling voor plafonds gebruikt. Dit stofarme product komt overal te pas waar geen indringen van vochtigheid en/of droogtijden gewenst zijn.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)
idem dito in het Frans

Hout- en kleikorrellichtleem


Lichte leem krijgt zijn inzet bij de bouw van binnenbekistingen in vakwerkhuizen enz. Het materiaal wordt gebruiksklaar in bigbag op de bouwwerf gebracht en snel verwerkt.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)


Bimslichtleemvulling


Aardevochtige bimslichtleem wordt gebruikt als plafondvulling. Bij het drogen krijgt het pakket een beperkte vastheid.

Productblad met materiaalgegevens


Ruwe leem (bouwleem)


Bouwleem (lössleem) is een grondstof voor de ervaren werkman en restaurateur die eigene, speciaal afgestemde recepte voor welbepaalde bouwplannen wil realiseren. Aardvochtig geleverd in bigbags of droog en gemalen in zakken.

Productblad met materiaalgegevens


Leem-metselspecie als vulling


Aardevochtige leem-metselspecie wordt is geschikt als zware plafondvulling.

Productblad met materiaalgegevens (het origineel / Duitstalig)

...en de bijbehorende productbladen:

De onderstaande links voeren direct naar de pdf’s van de overeenkomstige productbladen.

Voor een overzicht

Een overzicht van onze producten, dat u kunt downloaden, toont u welke leembouwstoffen er in het grote CLAYTEC-programma worden aangeboden.


Productoverzicht [PDF 11 MB]YOSIMA
Leem, een diepgaande beleving.

De nieuwe YOSIMA-leem-designpleisters met hun hele kleurenwaaier en alle toepassingsmogelijkheden vindt u op de 24 pagina’s van deze folder:


YOSIMA-folder [PDF 3 MB]